x

英格拉姆祝贺波普夺冠:祝贺你兄弟,你永远是冠军

2020-10-27 05:45:25

英格拉姆祝贺波普夺冠:祝贺你兄弟,你永远是冠军 t7S迷球资讯|懂球直播|实况足球直播|24足球资讯|天下足球比赛|周六足球比分网

足球资讯10月27日讯 今日,鹈鹕球员布兰登-英格拉姆更新个人Instagram Story,祝贺前队友波普夺冠。t7S迷球资讯|懂球直播|实况足球直播|24足球资讯|天下足球比赛|周六足球比分网

英格拉姆写道:“祝贺你兄弟,你永远是冠军!”t7S迷球资讯|懂球直播|实况足球直播|24足球资讯|天下足球比赛|周六足球比分网

波普转发并回复:“谢谢你兄弟!永远的情谊!”t7S迷球资讯|懂球直播|实况足球直播|24足球资讯|天下足球比赛|周六足球比分网

t7S迷球资讯|懂球直播|实况足球直播|24足球资讯|天下足球比赛|周六足球比分网

t7S迷球资讯|懂球直播|实况足球直播|24足球资讯|天下足球比赛|周六足球比分网

相关推荐
相关推荐
奇闻异事
最新NBA